วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552

เกาหลีใต้ห้ามจำกัด "อายุ" ในการรับสมัครงาน


เอเอฟพี - เกาหลีใต้ หนึ่งในสังคมที่มีผู้สูงอายุเร็วมากที่สุดของโลกกำลังใช้กฎหมายใหม่ ซึ่งสั่งห้ามการเลือกปฏิบัติเรื่องอายุในกลุ่มคนที่กำลังหางานทำ หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนเผยวันนี้ (17) แถลงการณ์ของคณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกาหลีใต้ เผยว่า ภายใต้กฎหมายนี้ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา บริษัทที่ถูกพบว่ามีความผิดในการใช้นโยบายด้านนอายุจะถูกปรับเงินมูลค่า 30 ล้านวอน หรือราว 756,000 บาท "ที่ทำงานซึ่งกีดกันผู้สมัครงานโดยใช้เรื่องอายุเป็นฐาน จะถูกปรับโดยกระทรวงแรงงาน" แถลงการณ์ระบุ และเพิ่มเติมว่า โฆษณารับสมัครงานใดๆ ที่กำหนดอายุของผู้สมัคร หรือการตั้งคำถามเกี่ยวกับอายุระหว่างการสัมภาษณ์งานจะละเมิดข้อบังคับใหม่นี้ เกาหลีใต้ เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเกิดต่ำที่สุด

และกำลังกลายเป็นสังคมของผู้สูงวัย สำนักงานสถิติแห่งชาติเผยว่า ผู้มีอายุมากกว่า 65 ปี มีจำนวนถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งมี 7 เปอร์เซ็นต์ กฎหมายการจ้างงานฉบับเก่ามีการสั่งห้ามการเลือกปฎิบัติในเรื่องอายุด้วย แต่ไม่ได้การระบุโทษไว้ ในปี 2006 กลุ่มสิทธิมนุษยชนได้เรียกร้องให้คอเรียนแอร์ และ เอเชียนา ยกเลิกนโยบายจ้างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอายุต่ำกว่า 25 ปี ซึ่งได้รับการตอบสนองในเวลาต่อมา