วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553

การดูแลสุขภาพทั่ว ๆ ไป

 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ พินิจ กุลละวณิชย์

บทความในเอกสารประกอบการประชุมทหารเรือหญิงประจำปี ๒๕๔๖

ขณะนี้คนที่มีรถยนต์จะต้องประกันรถยนต์กันทุกคน บางคนประกันบ้าน บางคนประกันชีวิต แต่ท่านเคยคิดบ้งหรือไม่ว่า การที่ท่านประกันชีวิตของท่าน ใครได้ประโยชน์ ? ท่านอาจต้องเสียค่าประกันปีละ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท แต่ถ้าท่านเสียชีวิต ตัวท่านเองอาจจะไม่ได้อะไรเลย ถ้าท่านเจ็บป่วยมีอุบัติเหตุ ท่านจึงจะได้รับผลประโยชน์บ้างจากการทำประกันของท่าน

แต่ผู้เขียนอยากเสนอให้ท่านประกันชีวิตของท่าน ด้วยวิธีที่จะช่วยทำให้ตัวท่านเองได้รับประโยชน์ จากการ “ ประกันชีวิต ” ของท่านในระหว่างที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ วิธีนี้ง่ายมาก ราคาถูก ได้ประโยชน์คุ้มค่า ด้วยการดูแลสุขภาพของท่านให้ดี ให้แข็งแรง ให้มีชีวิตอย่างมีคุณภาพ การที่เราจะดูแลตนเองได้ เราจะต้องศึกษาหาข้อมูลว่า อะไรบ้างที่ทำให้เรามีปัญหา เจ็บป่วย มีอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตได้ เราจะได้ปฏิบัติตนเองเพื่อป้องกันได้อย่างถูกต้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพที่ควรรู้

๑. อัตราการตายจากสาเหตุต่าง ๆ ของประชาชนชาวไทย จากอันดับ ๑ – ๓ คือ จากโรคหัวใจ โรคมะเร็ง และอุบัติเหตุ

๒. ร่างกายคนเราจะเริ่มต้นเสื่อมตามธรรมชาติ ตั้งแต่อายุ ๓๐ ปีขึ้นไป ความเสื่อมนี้จะยิ่งเร็วขึ้นถ้าไม่มีการออกกำลังกาย แต่ในทางตรงกันข้าม เราสามารถที่จะชะลอความเสื่อมนี้ได้ด้วยการออกกำลังกายที่ถูกต้อง

๓. ขณะนี้ประชาชนชาวไทยมีอยุสูงขึ้น คือ ผู้มีอายุเกิน ๖๐ ปี ถึง ๑๐% ของประชาการทั้งประเทศและมีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ฉะนั้นการที่เราจะแก่จะต้องแก่อย่างมีคุณภาพ ต้องช่วยเหลือตนเองได้ ต้องเดินเหินได้ มิฉะนั้นจะเป็นปัญหาต่อครอบครัวและสังคม รวมทั้งขณะนี้สังคมไทยกำลังเปลี่ยนแปลง คนรับใช้หายากขึ้นเพราะมักเลือกไปทำงานที่โรงงาน ลูก ๆ เมื่อโตมักแยกอยู่จากพ่อแม่ ฉะนั้นผู้สูงอายุมักอยู่ตามลำพัง จึงยิ่งมีตวามจำเป็นที่จะต้องช่วยตัวเองมากขึ้นกว่าเดิม จึงจะต้องแก่อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเมื่อมีอายุสูงขึ้น โอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจ มะเร็ง และอุบัติเหตุ มีมากขึ้น จึงจำเป็นต้องหาวิธีป้องกันแต่เนิ่น ๆ

๔. สุภาพสตรีที่ประจำเดือนหมด มีโอกาสที่จะมีความสึกหรอของกระดูกมากขึ้น เนื่องจากขาดอร์โมนของเพศหญิง ทำให้มีกระดูกน้อยและหักง่าย ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาอย่างมากในประเทศที่พัฒนาแล้ว ทำให้เสียงบประมาณในแต่ละปีอย่างมาก แต่ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้บ้าง ด้วยการออกกำลังกายชนิดที่ต้องแบกน้ำหนักตัว เช่น วิ่ง หรือเต้นแอโรบิกส์ ฯลฯ และควรทำตั้งแต่อยู่ในวัยเด็กหรือสาว และควรทำต่อเนื่อง แต่ไม่สายเกินไปถ้าจะเริ่มในวัยหมดประจำเดือนแล้ว

๕. ประชาชนส่วนใหญ่ (๔๐%) จะมีอาการปวดหลัง การออกกำลังกายที่เหมาะสม จะช่วยป้องกันโรคปวดหลัง นอกจากนั้นยัวจะช่วยทำให้เกิดสุขภาพดีถ้วนหน้า ทำให้ลดการหยุดงาน ลดค่าใช้จ่ายสำหรับการรักาพยาบาล ทำให้ประชาชนมั่งคั่ง ประเทศชาติมั่นคง

๖. ถ้าประชาชนทั่วประเทศออกกำลังกายที่เหมาะสม จะทำให้เกิดสุขภาพดีทั่วหน้า ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาอีกด้วยโรคหัวใจวาย (myocardial infarction) หรือโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ( coronary thrombosis)

ด้วยการหากิจกรรมอย่างอื่นทำเพื่อจะได้พบกับสิ่งที่ทำให้คุณไม่สบอารมณ์สักระยะหนึ่ง ด้วยการเล่นกีฬาที่คุณชอบ ไปพักผ่อนเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ เดินชอบปิ้งตามห้างสรรพสินค้า อ่านหนังสือที่คุณชอบ ฯลฯ การได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ จะทำให้คุณลืมคิดถึงเรื่องทรมานใจ และมีข้อแนะนำว่ากิจกรรมที่คุณเลือกนั้น คุณต้องทำด้วยความตั้งใจจริง ด้วยความชอยจริง ๆ คุณจึงประสบผลสำเร็จในการเอาชนะอารมณ์เครียดของคุณ การได้ละความสนใจจากเรื่องเครียด ๆ จะทำให้คุณมีอารมณ์สุขุม มีสติปัญญาไตร่ตรองปัญหาอย่างรอบคอบและกลับมาต่อสู้ปัญหาอย่างใจเย็นต่อไป

๓. พยายามระงับอารมณ์โกรธลงในเวลาอันรวดเร็วที่สุด เพราะอารมณ์โกรธจะทำให้ความคิดมืดมน อาจแสดงอาการหรือพฤติกรรมที่ไม่ดี อันจะมำให้เกิดความเสียใจได้

“ รักยาวให้บั่น ” เราจะต้องบั่นทอนการเฉยเมยต่อเพื่อนฝูง การวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่จำเป็น การพูดจาไม่สุภาพ การกระทบกระเทียบ เสียดสี แดกดัน คำด่าที่รุนแรงเผ็ดร้อน และการผิดนัดหมาย ฯลฯ ทิ้งไปเสีย

“ รักสั่นให้ต่อ ” เพื่อกระชับระยะทางของการสร้างมิตรภาพให้สั้นเข้ามาหรือใกล้ชิดยิ่งขึ้น เราจะต้อง “ ต่อสายใยมิตรภาพ ” ด้วยการให้ความสำคัญ สนใจใยดีต่อความสุขความทุกข์ของเพื่อน ชมเชยและดีใจด้วยเมื่อเพื่อนได้รับสิ่งสวยงาม หรือได้รับความสำเร็จ พูดจาด้วยถ้อยคำสุภาพ มองด้วยสายตาที่เป็นมิตร ไม่ผิดนัดหมายโดยไม่จำเป็น

เพียงเท่านี้ทางสายมิตรภาพที่ต้องการก็จะยืนยาว จนเป็นอมตะนิรันดร์กาลได้เลยทีเดียว