วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ความหมาย สัญลักษณ์ Rx ที่หน้าร้านขายยา

ความหมาย Rx ที่หน้าร้านขายยา[Rx_symbol.jpg]
Rx อาจจะสงสัยกันว่า เครื่องหมายนี้ ที่มักจะเห็นได้ตามร้านขายยา แผนปัจจุบัน นี้มีความหมายอะไร ทำไมจึงมีติดไว้ที่ร้านขายยากันนะ


ไข ความหมาย Rx


  • R นั้นมาจากคำว่า Recipe เป็นภาษาละตินแปลว่า take thou หรือเป็นภาษาอังกฤษคือ you take ซึ่งความหมายว่า "จงนำไป " แล้วนำไปไหน ซึ่งในสมัยก่อน จงนำไป คือ จงนำไปปรุงยา ( คล้ายยาจีน ที่จะจัดตัวยาหลายๆ อย่างมารวมกัน เป็นยา 1 สูตร แล้วค่อยนำไปปรุงเป็น ยา 1 ขนาน)
  • x นั้นเป็นความเข้าใจผิด กัน ซึ่งจริงแล้ว เป็นสัญญลักษณ์ / ที่หางของตัวอาร์ ซึ่ง / นี้เป็นสัญญลักษณ์ แทนดวงตาของเทพเจ้าโฮรัส(Horus)ของชาวอียิปต์ หรือจูปีเตอร์(Jupiter) ซึ่งเป็นเทพแห่งการรักษาโรคของชาวโรมัน

[prescription.gif]


ซ้ายคือ สัญญลักษณ์ ดวงตาของเทพเจ้าโฮรัส