วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553

ทะเลอารัล ทะเลที่เหือดแห้ง

ทะเลอารัล ทะเลที่เหือดแห้ง ( Aral Sea )
ทะเลอารัล ทะเลที่เหือดแห้ง


Aral Sea ทะเลอารัล ในอดีต คือทะลแบบปิด(ทะเลที่ถูกกักอยู่ในพื้นทวีป) ที่เคยใหญ่ที่สุดในโลก เป็นอันดับ 4 ของโลก แต่ปัจจุบันทะเลอารัล กำลังเหือดแห้งอันเป็นผลมาจากน้ำมือของมนุษย์ ที่ทำการผลันน้ำไปเพื่อการเกษตรกรรม

ข้อมูล และรายละเอียด ของทะเลอารัล ( Aral Sea )
•ทะเลอารัล( Aral Sea ) มีความหมายว่า ทะเลแห่งเกาะ ( Sea of Islands ) ประมาณการว่ามีเกาะมากกว่า 1,500 เกาะ
•ทะเลอารัล เป็นทะเลแบบปิด อยู่ในเอเซียกลาง
•ตั้งอยู่ระหว่างประเทศคาซัคสถาน(Kazakhstan) และคาราคัลปัคสถาน(Karakalpakstan)
•แต่เดิมทะเลอารัล มีพื้นที่กว่า 68,000 ตารางกิโลเมตร
•แต่ด้วยนโยบายของสหภาพโซเวียต ที่ต้องการจะผลิต ฝ้าย ข้าว ข้าวสาลี และแตงเมรอล จึงทำการผลันน้ำจากแม่น้ำอามุ ดาเรีย( Amu Darya) และแม่น้ำเซียร์ ดาเรีย(Syr Darya) ไปเพื่อการเกษตรกรรม ตั้งแต่ปี 1960 ทำให้ทะเลออรัลลดขนาดลงเรื่อยๆ
•และในปี 2004 ทะลอารัล ลดขนาดลงเหลือเพียง 25% ของทะเลอารัลในอดีต
•และในปี 2007 ทะเลอารัล ลดขนาดลงเหลือเพียง 10% ของทะเลอารัลในอดีต ทำให้ค่าความเค็มในน้ำเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่าจากเดิม ทำให้พืชพรรณ และสิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดสูญสิ้น หมู่บ้านชาวประมงโดยรอบกลายเป็นสุสานเรือ
•ทะเลที่เหือดแห้ง จากทะเลขนาดใหญ่ที่ให้เกิดเป็นทะเล ขนาดเล็ก 3 แห่ง คืออารัลเหนือ ใต้ และตะวันออก

เป็นภาพเปรียญเทียบทะเลอารัลระหว่าง กรกฏาคม-กันยายน 1989 กับรูป เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2008 จะเห็นว่าทะเลอารัลเหือดแห้ง จนเกือบสิ้นแล้วหมู่บ้านชาวประมงโดยรอบทะเลอารัล ต้องสูญสิ้น เหล่าเรือประมงก็กลายเป็นสุสานกลางทุ่ง
ข้อมูลอ้างอิง ทะเลอารัล ทะเลที่เหือดแห้ง ( Aral Sea )
•http://atlasobscura.com/places/aral-sea
•http://en.wikipedia.org/wiki/Aral_Sea