วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2553

หนังสือพิมพ์ ฉบับแรกของโลก

หนังสือพิมพ์ ฉบับแรกของโลก 
( First newspaper in World )

Relation รีเลชั่น หรือชื่อเต็มว่า " Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien" ถือว่าเป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ที่ทำการตีพิมพ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง ไม่พิมพ์หยุดๆ ฉบับแรกของโลก

ที่ใช้เทคโนโลยี่การพิมพ์จากแท่นพิมพ์ ได้ทำการจัดพิมพ์ที่เมือง Strassburg ประเทศเยอรมันนี ( Germany ) ในปี ค.ศ. 1605 จึงนับเป็นการตีพิมพ์ หนังสือพิมพ์ สมัยใหม่ ครั้งแรกในโลก
Acta Diurna คือจุดเริ่มต้น ของพัฒนาการของหนังสือพิมพ์ครั้งแรก
ที่มีบันทึกพอจะสืบค้นได้
โดยเริ่มตั้งแต่ ก่อนคริสต์กาล 59 ปี
ในยุคของพระเจ้าจูเรียสซีซาร์
(Julius Caesar) โดยใช้ชื่อที่เรียกว่า " The Roman Acta Diurna"
ใช้การเขียนข้อความลงบนกระดานขนาดใหญ่ นำำไปตั้งไว้ในแหล่งชุมนุมชน ทำกันเป็นกิจลักษณะกันทีเดียว
คือ มีข่าวสาร Update กันทุกวันทีเดียว เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องราวของรัฐบาล โครงการณ์ด้านการทหาร การพิจารณาคดี และการลงโทษ ทรามาน ต่างๆ ให้แก่ชาวโรมัน ในกรุง โรม

หนังสือพิมพ์ ฉบับแรกของอังกฤษ เกิดขึ้นในปี 1665 ในชื่อหนังสือพิมพ์ " Oxford Gazette " โดยมีลักษณะการพิมพ์เป็นแบบ 2 คอลัมน์ในช่วงแรก

หนังสือพิมพ์ ฉบับแรกของทวีปอเมริกา เกิดขึ้นในปี 1690 ในชื่อหนังสือพิมพ์ " Boston "

หนังสือพิมพ์ ฉบับแรกของประเทศไทย เกิดขึ้นวันที่ 1 มีนาคม 1865 ในชื่อหนังสือพิมพ์ว่า หนังสือจดหมายเหตุฯ ( Bangkok Recorder ) โดยออกเป็นรายปักษ์ความหนาจำนวน 8 หน้า
ด้วยยอดพิมพ์ 300 ฉบับ
บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ หนังสือ
ข้อมูลอ้างอิง หนังสือพิมพ์ ฉบับแรกของโลก
•http://4thefirsttime.blogspot.com/2007/10/748-first-newspaper-in-asia-1605-first.html
•http://raglinen.com/category/1600s/
•http://www.earlyamerica.com/earlyamerica/firsts/newspaper/front.html
•http://en.wikipedia.org/wiki/Bangkok_Recorder