วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552

บทความ***ของคาลิลยิบราล

บทความ....คาลิล ยิบราน
ขอให้มีที่ว่างในการมาอยู่ร่วมกันของเธอและขอให้ลมแห่งสวรรค์เต้นรำอยู่ระหว่างเธอทั้งสองรักกันและกัน แต่อย่าสร้างพันธนาการแห่งรักขอให้มันเป็นทะเลที่เคลื่อนไหวได้ระหว่างฝั่งของจิตใจของเธอทั้งสองเติมถ้วยของกันและกัน แต่อย่าดื่มจากถ้วยเดียวกันร้องเพลงและเต้นรำด้วยกัน และมีความสุขแต่ขอให้เธอแต่ละคนได้มีโอกาสอยู่ตามลำพัง
แม้สายของพิณก็ต่างคนต่างอยู่แต่พวกเขาจะสั่นพริ้วเป็นทำนองเดียวกันให้หัวใจของเธอแต่ไม่ใช่เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เก็บไว้เพราะมีแต่มือของชีวิตเท่านั้น ที่จะเก็บดวงใจของเธอไว้ได้จงยืนอยู่ด้วยกัน แต่อย่าใกล้กันมากเกินไปเหมือนเสาของวิหารที่ต่างยืนห่างกันและต้นโอ๊ก ต้นไซเปรสนั้น ต่างคนต่างโตด้วยตนเองไม่ได้เติบโตในร่มเงาของกันและกัน
...................
ความรักมากไปก็เป็นทุกข์ น้อยไปก็เป็นทุกข์ความรักจึงควรอยู่บนความพอดีใกล้ชิดและผูกพันกัน และมีระยะห่างพอเหมาะเวลาเขียนหนังสือเราต้องเว้นช่องไฟตัวอักษรความรักก็ควรเป็นเช่นนั้นอบอุ่น แต่มีอิสระเราต่างมีความคิดของตนเองต่างทำงาน ต่างใช้เงินกันคนละกระเป๋าหากพร้อมแบ่งปันกันทุกด้านเมื่อคนใดคนหนึ่งขาดแคลนสิ่งใดปล. คัดบางส่วนมาจากหนังสือของท่านคาลิล ยิบรานอ่านแล้ว....ทำให้เราเอง ฉลาดทางอารมณ์และความคิดมากขึ้น
*********