วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553

ประเทศ ที่ เก่าแก่ที่สุดในโลก (Oldest Country)

ประเทศ ที่ เก่าแก่ที่สุดในโลก (Oldest Country) ประเทศ ที่ เก่าแก่ที่สุดในโลก

San Marino ประเทศซานมารีโน เป็นประเทศแรกในโลก และเก่าแก่ที่สุดในโลก ประเทศนี้ก่อตั้งโดยช่างแกะสลักหิน นามว่า Marinus แห่ง Rab เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.844 (ก่อนคริสตกาล 301 ปี) และต่อมา Marinus แห่ง Rab ได้รับการยกย่องเป็นนักบุญ(Saint)

รายละเอียดเกี่ยวกับ ประเทศ ที่ เก่าแก่ที่สุดในโลก

•มีพื้นที่ 60 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ลำดับที่ 5
•เป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรน้อยที่สุดในทวีปยุโรป มีประชากร ประมาณ 30,000 คน
•เป็นประเทศในยุโรปใต้ บนเทือกเขาแอเพนไนน์(Apennine Mountains) เป็นประเทศที่อยู่ภายในประเทศอีตาลี (เหมือนนครรัฐวาติกัน)
•โดยชื่อประเทศซานมารีโน มาจากชื่อของ Saint Marinus
•พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นเทือกเขาสูง

ประเทศนี้สวยงาม มากครับ รูปนี้คือ ปราสาท Guaita บนยอดเขา Titano ในประเทศซานมารีโน

ข้อมูลอ้างอิง ประเทศ ที่ เก่าแก่ที่สุดในโลก
•http://geography.about.com/library/faq/blqzoldest.htm
•http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=32941720
•http://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศซานมารีโน